Organisatie ziet af van het realiseren van toekomstige edities Parkpop Den Haag

Al jaren blijkt op grote schaal dat in toenemende mate het organiseren van grootschalige gratis toegankelijke festivals financieel steeds moelijker wordt. Ook Parkpop is al langere tijd verliesgevend en meerdere pogingen om die ontwikkeling te doorbreken, zijn mislukt. Kosten voor programma en productie zijn sterk gestegen en ook de, over het algemeen zeer begrotelijke, veiligheidseisen nemen toe. Tel daar de explosieve stijging van kosten na Covid, als ook de stijging voor energiekosten bij op en het is duidelijk dat het organiseren van een gratis toegankelijk festival met het niveau van Parkpop, niet meer mogelijk is.

Daarom heeft de organisatie in 2023 een rustperiode ingelast, om te onderzoeken of de overstap naar een betaald Parkpop vanaf 2024 realistisch is. Alhoewel het onderzoek laat zien dat het publiek een ontwikkeling in deze richting niet volledig afwijst, verwacht men wel dat Parkpop middels een zeer lage entree, bereikbaar blijft voor een groot publiek. Gezien de rol die Parkpop de afgelopen 40 jaar vervulde, geen onredelijke vraag, echter als gevolg van deze beperking, zal Parkpop zich programmatisch onvoldoende kunnen onderscheiden om haar landelijke positie zeker te stellen en blijft de bedrijfsvoering vanuit deze uitgangspositie een zeer onzekere factor.

Om deze reden heeft de organisatie besloten af te zien van het realiseren van toekomstige edities van Parkpop Den Haag. De viering van 40 jaar Parkpop in 2022 was een goede afsluiting van een mooie traditie; wellicht een goed moment om op zoek te gaan naar nieuwe Haagse tradities.

Voor vragen: info@parkpop.nl

  • Deel dit artikel